Preface

3

 

 

Seismometers for monitoring systems

I.M. Vasil’ev, Yu.P. Kozhevnikov, I.V. Matveev. S.A. Matsievskii, V.G. Mezhberg, A.V. Rykov, I.V. Ulomov

5

 

 

The range of seismometers with capacitive transducer

I.P. Bashilov, S.G. Volosov, S.A. Korolev, V.A. Merkulov, V.M. Ovchinnikov

11

 

 

Ground geophysical surveys: measuring tools

V.B. Dubovskoi, V.G. Zhilnikov, O.S. Kazantseva, I.I. Kalinnikov, V.I. Leontyev, A.B. Manukin, V.P. Matyunin, A.V. Sbitnev

19

 

 

Space research: graviinertial instruments

O.N. Andreev, V.B. Dubovskoi, I.I. Kalinnikov, A.V. Kalyuzhny, V. I. Leontyev, A.B. Manukin, S.S. Obydennikov, V.G. Pshenyanik

26

 

 

Versatile geophysical data acquisition system

I.M. Aleshin, S.S. Burguchev, F.V. Perederin, K.I. Kholodkov

31

 

 

ABD software package: universal tool for analysis of monitoring data

A.V. Desherevskii, V.I. Zhuravlev, A.N. Nikolsky, A.Ya. Sidorin

35